Yieldkurven – predikasjon av aksjemarkedet?

Det skrives i media til tider om lange og korte renter. Hva er dette egentlig? De korte rentene er som regel kalt NIBOR, eller norske pengemarkedsrenter og har forskjellige løpetider. Jeg benytter som regel 3 måneders NIBOR som den «korte rente». 10 år statsobligasjonsrente bruker jeg som de «lange rentene».

Yieldkurven er da definert som en kurve med både de lange og de korte rentene og det som er interessant med den er spreaden og varighet. . Spreaden er forskjellen mellom de lange og de korte rentene. Yieldkurven defineres forskjellig der ute og som regel brukes den som navn på en kurve med effektiv rente på obligasjoner med ulik løpetid.

Spørsmålet er hvordan vi kan benytte disse tallene i praksis. Teori er jo ikke så interessant bare som ren teori, men teorien må kunne benyttes i praksis.

Hvis de «korte rentene» er høyere enn de «lange rentene» og helst over tid, øker dette risikoen for dårligere avkastning og sannsynlig nedgang på børsen. Se grafen under:

yield

Ved mange av de store nedgangene i aksjemarkedet har man hatt invertert yield kurve, dvs at de «korte rentene» er betydelig høyere enn de «lange rentene». Hva med å bruke denne informasjon til å lage en modell for å gå inn og ut av aksjemarkedet?