Oslo børs bryter langsiktig trend

Oslo børs bryter i dag den langsiktige trenden vi har hatt siden 2008 og står nå i 515.23 og vi er under toppnoteringene i 2008. Sannsynligheten for at vi skal videre ned er stor. Det er mer frykt og usikkerhet i markedet nå. Jeg skrev i siste månedsrapporten for fondet jeg forvalter, at det er lurt å ta lavere risiko om dagen både i enkelte obligasjonsvarianter og i aksjemarkedet. Det er viktig å bevare kapitalen vår.

oslobors-chart

Psykologi i trading og investering – del 2

Som jeg har skrevet om tidligere er psykologi meget viktig i trading og investering. En ting som kom inn i mine tanker her om dagen var dette med bobler, eufori og at vi mennesker er en saueflokk. De fleste av oss har problemer med å stå alene, stå for sine egne meninger og tanker. Det tryggeste er å være med og i flokken.

På 1700-tallet i Nederland skjedde det utroligste. Prisene på tulipaner ble skyhøye på korttid etter at så og si alle var positive og mente at prisene skulle bare gå en vei. Det endte selvfølgelig med et superkrakk. Denne tulipanboblen er ikke enestående. Vi har hatt blobler så lenge det har vært markeder og spekulasjon. I 1929 fikk vi en boble i aksjemarkedet, ligeså i 2000 og 2008. Det ser ut som vi mennesker klarer aldri og lære og den kompakte majoritet tar alltid feil.

Daniel Kahneman, en professor fra Princeton, som fikk Nobelprisen i økonomi, fant ut at vi mennesker tror vi har kontroll og at vi gjør de riktige tingene. Vi baserer våre konklusjoner på veldig få bevis og lite data (lav grad av N).

Han fant også ut av vi mennesker hater tap så mye at vi gjør irrasjonelle handlinger. Vi selger våre vinneraksjer for tidlig, men holder på taperaksjene for lenge. Man tror da at vinnerne ikke vil forbli vinnere og håper at taperaksjene skal komme opp igjen.

Dette er en av grunnen til det jeg driver med fungerer, fordi majoriteten ikke klarer å gjøre det som strider mot menneskelig natur. Mennesker liker ikke å feile, vi vil heller skjule våre feil enn faktisk å lære og bli bedre av dem. Det blir fryktelig dyrt i markedet.