Hva er jobben til en porteføljeforvalter?

Det er nok av meninger om hva jobben til en porteføljeforvalter, fondsforvalter eller forvalter er. Noen ser på jobben hvor man analyserer den globale økonomien, finne ut om utsiktene til norsk økonomi i 2016 eller sette sammen en langsiktig portefølje med gode aksjer for fremtiden.

Jeg mener at som porteføljeforvalter er jobben din å forvalte kundenes midler på en trygg og sikker måte og gi kundene en god risikojustert avkastning over tid. Du skal tenke at kundenes midler er minst like viktig som dine egne. Hvis ikke du har dette verdisynet, mener jeg du ikke kan være en god forvalter.

Det ligger også i kortene at som forvalter skal man også ha alle sparepengene sine i fondet på lik linje som sine kunder. Dette mener jeg må være et krav for å kunne være mest mulig i samme båt.

Velg så forvalter med omhu og finn noen som virkelig bryr seg om deg og dine midler. Da blir de først forvaltet slik de skal forvaltes og resultatene kommer deretter.

God jul og godt nyttår!