Yieldkurven – predikasjon av aksjemarkedet?

Det skrives i media til tider om lange og korte renter. Hva er dette egentlig? De korte rentene er som regel kalt NIBOR, eller norske pengemarkedsrenter og har forskjellige løpetider. Jeg benytter som regel 3 måneders NIBOR som den «korte rente». 10 år statsobligasjonsrente bruker jeg som de «lange rentene».

Yieldkurven er da definert som en kurve med både de lange og de korte rentene og det som er interessant med den er spreaden og varighet. . Spreaden er forskjellen mellom de lange og de korte rentene. Yieldkurven defineres forskjellig der ute og som regel brukes den som navn på en kurve med effektiv rente på obligasjoner med ulik løpetid.

Spørsmålet er hvordan vi kan benytte disse tallene i praksis. Teori er jo ikke så interessant bare som ren teori, men teorien må kunne benyttes i praksis.

Hvis de «korte rentene» er høyere enn de «lange rentene» og helst over tid, øker dette risikoen for dårligere avkastning og sannsynlig nedgang på børsen. Se grafen under:

yield

Ved mange av de store nedgangene i aksjemarkedet har man hatt invertert yield kurve, dvs at de «korte rentene» er betydelig høyere enn de «lange rentene». Hva med å bruke denne informasjon til å lage en modell for å gå inn og ut av aksjemarkedet?

Oslo børs skal opp

Den siste fasen i bullmarkedet etter 2008 er i anmarsj. I kjent stil kjøper mannen i gata seg inn i fond igjen. Vi har hatt en periode med usikkerhet i markedet fra nyttår som har tatt ut endel aktører i markedet. Nå skal de inn igjen og forsterker mest sannsynlig effekten oppover. Alle sier at man skal selge i Mai eller «sell in May and go away», men sånn opererer ikke markedet. Noen ganger slår slikt til, andre ganger gjør det ikke det.

borsen

Markedet er usedvanlig vanskelig  å forutse, men man kan ha en viss sannsynlighet for at ting kan skje. I alle bullmarkedene opp igjennom har man avsluttet med en eufori eller at alle er positive. Der er vi ikke nå, men vi kommer til å komme dit.

Fondet har vært bra i Mai og er opp over 8 % for måneden.

 

Hva er egentlig drawdown og hva er viktig å vite?

Du forelsker deg i ei dame og alt er fint og flott. Alt fungerer og livet er en dans på roser. Så skjer det som ikke skal skje. Ting går nedover. Uke etter uke går, med mer og mer krangling, og det blir mer og mer vanskelig. Plutselig så innser man at det ikke er så fint og flott lenger. Etter noen dater og kvalitetstid med kvinnen i ditt liv, blir det bedre og man er tilbake på rett spor igjen.

Det meste går opp og ned her i livet og det samme med trading/investeringer. Alt går ikke bare oppover. Hva er så drawdown? I mitt hode er drawdown ditt historiske verdifall, eller den prosentvise forskjellen mellom laveste punkt og høyeste punkt i din portefølje/tradingsystem.

Tenk deg at du investerer kr. 1 000 000,- og ved årsslutt er summen 900 000,-. Har du da hatt et maksimalt drawdown på 10 %? Nei, ikke nødvendigvis. I løpet av året kan investeringen din ha vært kr. 800 000 på det laveste og da er det maksimale drawdown dette året på 20 % og ikke 10 %. Hva er viktig med dette tallet? Det viktigste for deg som investor/trader er hvor mye du faktisk tåler psykologisk før du kaster inn håndkleet. Noen tåler mer motgang enn andre. Satser man mer, eller tar høyere risk pr posisjon vil også drawdownene være større. Resultatene vil også være mer volatile. Derfor er det viktig at man finner ut av hva som passer for en selv. Dette kan man finne ut  ved praktisk erfaring og ikke minst ved å teste strategier tilbake i tid.

Skal du investere i fond, er det viktig å se på hva det historiske verdifallet/drawdownet til fondet gjennom dets levetid. Har fondet god trackrecord, så kan det lønne seg å kjøpe fondet på «billigsalg» ved å handle seg inn når fondet er i nærheten av sitt gjennomsnittlige historiske drawdown.

Desverre så har undersøkelser vist at investorer i fond kjøper ofte fondet på topp og selger seg ut etter en periode hvor fondet har gjort det dårlig. Kort tid etter at investor har solgt seg ut kommer de gode tidene igjen og fondet er i new alltime high. Hva er lærdommen? Uansett hva du investorer i, vil det være gode og dårlige tider, så hold ut de dårlige tidene selv om det gjør vondt!

Oslo børs bryter langsiktig trend

Oslo børs bryter i dag den langsiktige trenden vi har hatt siden 2008 og står nå i 515.23 og vi er under toppnoteringene i 2008. Sannsynligheten for at vi skal videre ned er stor. Det er mer frykt og usikkerhet i markedet nå. Jeg skrev i siste månedsrapporten for fondet jeg forvalter, at det er lurt å ta lavere risiko om dagen både i enkelte obligasjonsvarianter og i aksjemarkedet. Det er viktig å bevare kapitalen vår.

oslobors-chart

Psykologi i trading og investering – del 2

Som jeg har skrevet om tidligere er psykologi meget viktig i trading og investering. En ting som kom inn i mine tanker her om dagen var dette med bobler, eufori og at vi mennesker er en saueflokk. De fleste av oss har problemer med å stå alene, stå for sine egne meninger og tanker. Det tryggeste er å være med og i flokken.

På 1700-tallet i Nederland skjedde det utroligste. Prisene på tulipaner ble skyhøye på korttid etter at så og si alle var positive og mente at prisene skulle bare gå en vei. Det endte selvfølgelig med et superkrakk. Denne tulipanboblen er ikke enestående. Vi har hatt blobler så lenge det har vært markeder og spekulasjon. I 1929 fikk vi en boble i aksjemarkedet, ligeså i 2000 og 2008. Det ser ut som vi mennesker klarer aldri og lære og den kompakte majoritet tar alltid feil.

Daniel Kahneman, en professor fra Princeton, som fikk Nobelprisen i økonomi, fant ut at vi mennesker tror vi har kontroll og at vi gjør de riktige tingene. Vi baserer våre konklusjoner på veldig få bevis og lite data (lav grad av N).

Han fant også ut av vi mennesker hater tap så mye at vi gjør irrasjonelle handlinger. Vi selger våre vinneraksjer for tidlig, men holder på taperaksjene for lenge. Man tror da at vinnerne ikke vil forbli vinnere og håper at taperaksjene skal komme opp igjen.

Dette er en av grunnen til det jeg driver med fungerer, fordi majoriteten ikke klarer å gjøre det som strider mot menneskelig natur. Mennesker liker ikke å feile, vi vil heller skjule våre feil enn faktisk å lære og bli bedre av dem. Det blir fryktelig dyrt i markedet.

Korreksjonen over på Oslo børs?

Oslo børs har jobbet seg ned mot toppen  i 2008 og har touchet akkurat i nærheten av toppen. I dag hadde vi en god omsetning i forhold til snittet på positiv børs som er positivt for at dette mest sannsynlig var en korreksjon. Oljeprisen har også styrket seg. Husk også at Oslo børs korrelerer meget godt med Dax. Den viser ofte veien for Oslo børs. Pilene peker oppover nå for Oslo børs og vår modell viser at det er økt sannynlighet for at børsen skal opp.

39 % av alle aksjer hadde negativ avkastning

Blackstar Fund gjorde tidligere et studie på hvordan det hadde gått med endel aksjer i Usa gjennom deres levetid på børs. Resultaene er ganske interessante og viser at «buy and hold» er ingen god strategi.

Blackstar Fund fant ut følgende:

  • 39 % av alle aksjer hadde en negativ avkastning gjennom aksjenes levetid
  • 18.5 % av alle aksjer tapte seg 75 %
  • 64 % av alle aksjene tapte vs. indeks
  • < 1 % gjorde det bedre enn indeks

Hva sier dette? Jo det er vanskelig å tjene penger på aksjer i det lange løp. For all del ikke tro at «buy and hold» er en god strategi. Det er god sannsynlighet for at aksjene du velger å sitte på i det lange løp ikke gir deg noen form for avkastning.

Enkelte ganger skal man være fullinvestert i aksjer, andre ganger skal man ha et par aksjer og andre ganger 100 % i kontanter.

Rød børs i 2016, men skal det bli rødere?

Oslo børs (OSEBX) står nå i 563.75 poeng og i prosent er børsen ned -7.62 % til nå i 2016. Mange stiller seg spørsmålet om dette er starten på en større nedgang. Jeg sier tja. Det hele avhenger av de kommende uker for hvis vi fortsetter ned under nivåer som for eksempel 536 eller ned til toppen i 2008 ( 522.90), er det god sannsynlighet for at vi skal videre ned. Derfor er ikke jeg i shortmodus ennå. Systemene til Mjeltevik Invest sitter mye i cash, som de skal gjøre i perioder som dette, for å ta ned den totale porteføljerisikoen til fondet.

oslobors2016

Den langsiktige trenden er fortsatt opp på Oslo børs og det blir spennende å se om vi får en retningsendring langsiktig også de kommende uker!

Bruk mulighetene!

Hva er jobben til en porteføljeforvalter?

Det er nok av meninger om hva jobben til en porteføljeforvalter, fondsforvalter eller forvalter er. Noen ser på jobben hvor man analyserer den globale økonomien, finne ut om utsiktene til norsk økonomi i 2016 eller sette sammen en langsiktig portefølje med gode aksjer for fremtiden.

Jeg mener at som porteføljeforvalter er jobben din å forvalte kundenes midler på en trygg og sikker måte og gi kundene en god risikojustert avkastning over tid. Du skal tenke at kundenes midler er minst like viktig som dine egne. Hvis ikke du har dette verdisynet, mener jeg du ikke kan være en god forvalter.

Det ligger også i kortene at som forvalter skal man også ha alle sparepengene sine i fondet på lik linje som sine kunder. Dette mener jeg må være et krav for å kunne være mest mulig i samme båt.

Velg så forvalter med omhu og finn noen som virkelig bryr seg om deg og dine midler. Da blir de først forvaltet slik de skal forvaltes og resultatene kommer deretter.

God jul og godt nyttår!